Når interessen er til sted blir oppmerksomheten inspirerende Vinterfjøset på Udnessetra, Nes på Øvre Romerike. Foto: Rune Udnesseter

Sagt av meg, kunne

Send gjerne en melding... en invitasjon

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a message.

Rune Udnesseter

Kongsberg Jazzfestival

Nøkkelkompetanse

Ros er som champagne og bør serveres når den sprudler

  • Jeg beveger mennesker og skaper rom for og vilje til personlig utvikling. Mine personlige egenskaper er positive og tydelige. Jeg er glad i mennesker og viser det med åpenhet og toleranse.
  • Med forankring i formal- og realkompetanse i undervisning og veiledning og gode pedagogiske ferdigheter evner jeg å veilede andre på en motiverende og støttende måte. Sånn deler jeg også kunnskaper for å bidra til og gjøre andre gode. Spisskompetanse har jeg særlig innenfor pedagogisk arbeid, i verbal og visuell formidling og på IKT-området.
  • Som IT-profesjonell har jeg deltatt i prosjekter i Skandinavia, særlig i bank- og finanssektoren, både som konsulent og utvikler og som Senior- systemeier og løsningsarkitekt.
  • Jeg har særlig god forståelse for bruk av IKT i et forretningsmessig perspektiv. Denne kompetansen er spesielt nyttig i en lederrolle eller i en rådgivende rolle ved krevende omstilling av virksomheter.
  • Egne kunnskaper og ferdigheter er jeg trygg på, og jeg søker stadig å videreutvikle min kompetanse. På den måten vedlikeholder jeg en del gammel formalkompetanse og realkompetansen får ytterligere substans.
  • Jeg kan dokumentere eksamener, sertifiseringer og kurs innen pedagogikk, kunst- og håndverksfag, reklame, salg- og markedsføring og jeg er Autorisert Livsforsikringsrådgiver, Genesys Routing Professional og ECDL Advanced sertifisert.
  • Jeg er glad i å utfolde meg kreativt visuelt og verbalt. Jeg elsker å skrive slik at de beste formuleringene finner veien inn i teksten og jeg er holder stadig på med fotografering – og så elsker jeg å synge.