Når interessen er til sted blir oppmerksomheten inspirerende Vinterfjøset på Udnessetra, Nes på Øvre Romerike. Foto: Rune Udnesseter

Sagt av meg, kunne

Send gjerne en melding... en invitasjon

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a message.

Rune Udnesseter

Kongsberg Jazzfestival

Ros er som champagne og bør serveres når den sprudler

  • Jeg beveger mennesker og skaper rom for og vilje til personlig utvikling. Jeg er glad i mennesker og viser det med åpenhet og toleranse.
  • Med forankring i min formal- og realkompetanse i undervisning og veiledning og med gode pedagogiske ferdigheter evner jeg å veilede andre på en motiverende og støttende måte. Sånn deler jeg også kunnskap for å bidra til og gjøre andre gode.
  • Egne kunnskaper og ferdigheter er jeg trygg på, og jeg søker stadig å videreutvikle min kompetanse. Jeg har eksamener, sertifiseringer og kurs innen pedagogikk, kunst- og håndverksfag, reklame, salg og markedsføring og jeg er Autorisert Livsforsikringsrådgiver, Genesys Routing Professional og ECDL Advanced sertifisert. Spisskompetanse har jeg særlig innenfor pedagogisk arbeid, i verbal og visuell formidling og på IKT-området.
  • Som IT-profesjonell har jeg deltatt i prosjekter i Skandinavia, særlig innen bank- og finanssektoren, både som konsulent og utvikler og som systemeier og løsningsarkitekt. Jeg har særlig god forståelse for bruk av IKT i et forretningsmessig perspektiv. Denne kompetansen er spesielt nyttig i en lederrolle eller i en rådgivende rolle ved krevende omstilling av virksomheter.
  • Jeg er glad i å utfolde meg kreativt visuelt og verbalt. Ofte er det fotografering eller web-design jeg holder på med – og så liker jeg å synge.